Методичні вказівки

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсуМетодичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсу
Жиглей І. В. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсу «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів 3-го курсу денної форми навчання. – Житомир: ждту, 2010. – 24 с
Методичні вказівки 380.9 Kb.
Склад модулів, розподіл часу на їх засвоєння, терміни контролю
Розподіл часу
Лекції – 6 семестр, 3 чверть (1-4 тиждень). Аудиторні – 1 год/тижд.
Лекції – 6 семестр, 3 чверть (5-8 тиждень). Аудиторні – 1 год./тижд.
Практичне заняття № 3.
Навчальні завдання
Дані для виконання
Практичне заняття № 5.
Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсу preview 1 Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсу preview 2 Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсу preview 3
Методичні вказівки до практичних та семінарських занятьМетодичні вказівки до практичних та семінарських занять preview Методичні вказівки до практичних та семінарських занять
Саме управлінський облік як частина інформаційної системи забезпечує необхідну інформацію для оцінки, прогнозування, контролю, аналізу альтернативних варіантів управлінських дій з метою підвищення ефективності господарювання, примноження майна власника, створення доданої вартості
Методичні вказівки 1.67 Mb.
Управлінський облік”
Практичне заняття № 1
2. Основною метою управлінського обліку є
3. Яка з перерахованих функцій не є функцією управлінського обліку?
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Фінансовий облік ІІ для студентівМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „ Фінансовий облік ІІ для студентів
Методичні вказівки виконання курсової роботи з дисципліни „Організація І методика аудиту ” для студентів спеціальності 030506 „Облік І аудит” денної та заочної форми навчання / Укл.: Ж. К. Нестеренко, Олійник Т. О – Запоріжжя: знту, 2012. – 45 с
Методичні вказівки 0.9 Mb.
Мета і завдання курсової роботи
Основна мета курсової роботи
Теми завдань до курсової роботи з дисципліни „Фінансовий облік ІІ” для студентів
Вибір теми та порядок виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика»Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика»
Відповідно до навчальних планів підготовки спеціалістів зі спеціальності «Економіка підприємства» студенти виконують курсову роботу з дисципліни «Економічна діагностика»
Методичні вказівки 105.97 Kb.
Порядок виконання роботи
Структура та зміст курсової роботи
Оформлення курсової роботи
Критерії оцінювання курсової роботи
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи №1 з дисципліниМетодичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи №1 з дисципліни preview Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи №1 з дисципліни
Мета розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів очного відділення спеціальності «Економіка підприємства» закріплення отриманих теоретичних знань по вказаній дисципліні, їх поглиблення та вміння застосовувати на практиці
Методичні вказівки 109.63 Kb.
Постановка завдання для розрахунково-графічної роботи
Завдання для розрахунково-графічної роботи
Таблиця 1. Бальні оцінки ділянок розташування бізнесу
Параметр оцінки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»
Відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів зі спеціальності «Економіка підприємства» студенти виконують курсову роботу з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»
Методичні вказівки 104.18 Kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Управління витратами»Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Управління витратами»
Методичні вказівки 189.34 Kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Управління витратами» preview 1 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Управління витратами» preview 2 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Управління витратами» preview 3 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Управління витратами» preview 4 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи «Управління витратами» preview 5
Методичні вказівки щодо проведення практичних занятьМетодичні вказівки щодо проведення практичних занять
Укладачі: Мішенін Є. В., д е н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
Методичні вказівки 0.99 Mb.
Методичні вказівки до виконання випускової роботи бакалаврів для студентів спеціальностейМетодичні вказівки до виконання випускової роботи бакалаврів для студентів спеціальностей preview Методичні вказівки до виконання випускової роботи бакалаврів для студентів спеціальностей
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та «Електричний транспорт»
Методичні вказівки 376.38 Kb.
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студ спец. 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм навчання) / Укл.: І. А. Фесенко, І.Є. Алфьорова, Т.І. Атаян. – Алчевськ: Дондту, 2013
Методичні вказівки 335.91 Kb.
Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни \" Конструювання виробів\" для спеціальностіМетодичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни " Конструювання виробів" для спеціальності
Курсове проектування сприятиме поглибленню та закріпленню знань, отриманих при вивченні дисципліни«Конструювання виробів». Завдання курсового проекту – розробка моделі одягу та технічної документації на її виготовлення
Методичні вказівки 413.41 Kb.
Методичні вказівки до написання розділів \"Охорона праці\" в дипломних роботах бакалаврівМетодичні вказівки до написання розділів "Охорона праці" в дипломних роботах бакалаврів
Методичні вказівки до написання розділу “Охорона праці” в дипломних роботах бакалаврів та дипломних роботах (проектах) студентів Дніпропетровського національного університету
Методичні вказівки 1.11 Mb.
Методичні вказівки до написання розділів Методичні вказівки до написання розділів
Методичні вказівки до структури дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" для студентівМетодичні вказівки до структури дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів
Підписано до друку 01. 02. 11. Формат 60х84 1/14. Папір ксерокс. Друк різограф. Ум друк арк. 1,40. Обл вид арк. 1,47. Тираж 100 прим. Замовлення №114. Свідоцтво дк №303 від 27. 12. 2000
Методичні вказівки 375.67 Kb.
Методичні вказівки до структури дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня Методичні вказівки до структури дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу культурології для студентів денної форми навчання всіх спеціальностейМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу культурології для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу Коледжу інформаційних систем і технолгій заборонено
Методичні вказівки 0.57 Mb.
Методичні вказівки для спеціальності «Розробка програмного забезпечення»Методичні вказівки для спеціальності «Розробка програмного забезпечення» preview Методичні вказівки для спеціальності «Розробка програмного забезпечення»
Збірник методичних вказівок до технологічної практики для студентів денного відділення спеціальності «Розробка програмного забезпечення» розглянуто на засіданні методичної ради коледжу та рекомендовано для використання у навчальному процесі
Методичні вказівки 277.14 Kb.

  1   2   3   4   5   6
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©bestdocs.ru 2000-2013

контакты
Документы