Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» icon

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники»
Скачать 50.04 Kb.
НазваниеМетодика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники»
Дата публикации06.08.2013
Размер50.04 Kb.
ТипДокументы
источник

Семінар 5-6

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії

старшої школи

  1. Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники».

  2. Зміст та програмові вимоги до теми «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл» (стосовно многогранників)

  3. Двогранні і многогранні кути в програмі математики 11 класу.

  4. Призма, її елементи. Види призм.

  5. Піраміда, зрізана піраміда, їх елементи. Правильна піраміда.

  6. Площа поверхні многогранника. Повна і бічна поверхні призми, піраміди, зрізаної піраміди.

  7. Поняття про об’єм тіла. Об’єми призми, піраміди, зрізаної піраміди.

  8. Методика розв’язування задач по темі «Многогранники».

Завдання для всіх студентів

 1. Опрацювати методичну, довідкову літературу, шкільні підручники, методичну пресу щодо теми заняття.

 2. Виділити вимоги до рівня знань, умінь учнів старшої школи по темі «Многогранники. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл (многогранники)». Результати занести до таблиці 1 (у першу чергу заповнюється колонка 1; у колонки 2-4 заносити лише додаткові вимоги) - зошит для п/р.

Таблиця 1

Вимоги до рівня знань, умінь учнів по темі «Многогранники. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл (многогранники)»

1. Рівень стандарту

(..кл ..... год.)

2. Академічний рівень

(..кл ..... год.)

3. Профільний рівень

(..кл ..... год.)

4. Поглиблене вивчення

(..кл ..... год.)

Учні повинні знати:

Учні повинні вміти:

 1. Скласти опорний конспект по темі «Призма» - зошит для п/р.

 2. Скласти опорний конспект по темі «Піраміда, зрізана піраміда» - зошит для п/р.

 3. Проаналізувати програми геометрії основної школи й скласти перелік питань, які потрібно актуалізувати у зв’язку із вивченням многогранників.

 4. Продумати відповідь на проблемні запитання: 1) чим буде відрізнятися методика вивчення многогранників на різних рівнях навчання? 2) у класах різного профілю? - зошит для п/р.

 5. Виконати аналіз системи задач по темі «Призма. Об’єми та площа поверхні призми» одного із діючих підручників геометрії 11 кл. (Афанасьєва О.М. та ін.), визначити їх дидактичне призначення (на якому етапі навчання варто пропонувати їх учням?) і класифікувати їх за вимогою, рівнем складності – зошит для п/р (бажано розробити таблицю).

 6. Розв’язати методичну задачу № 12.9, 12.11, 12. 12, 12.20 (підручник *). - зошит для п/р.

Індивідуальні завдання

 1. Продумати методику актуалізації базових знань учнів із використання опорного конспекта по темі «Призма» на уроці узагальнення і систематизації знань. – 1 студ.

 2. Продумати методику перевірки знань, умінь учнів по темі «Піраміда, зрізана піраміда» із використанням опорного конспекта. . – 1 студ.

 3. Розробити (методична схема формування понять) і представити методику вивчення понять: двогранний кут, многогранний кут (поняття ввести на одному уроці) – 1 студ.

 4. Розробити і представити методику вивчення теореми (етапи роботи з теоремою): 1) про об’єм прямокутного паралелепіпеда; 2) про об’єм довільного паралелепіпеда. – 2 студ.

 5. Підібрати три задачі, в розв’язуванні яких використовуються висновки, доведені у задачі 12.11 (підручник *), розв’язати ці задачі. – 1 студ.

 6. Розв’язати методичні задачі № 1-8. – 8 студ.

План проведення заняття

 1. Актуалізації базових знань студентів по темі «Призма» (із використання опорного конспекта). – до 5 хв; С.5.

 2. Перевірка знань, умінь учнів по темі «Піраміда, зрізана піраміда» (із використанням опорного конспекта). – до 5 хв; С.6.

 3. Обговорення проблемних запитань 1), 2) завдання 6 для в/с – до 10 хв.

 4. Представлення методики вивчення понять: двогранний кут, многогранний кут. 1 студ., до 8 хв.

 1. Представлення методики вивчення теореми про об’єм прямокутного паралелепіпеда. – 1 студ., до 10 хв.

 2. Представлення методики вивчення теореми про об’єм довільного паралелепіпеда. – 1 студ., до 10 хв.

 3. Обговорення виконання п.7 (завдання для в/с).

 4. Розв’язування методичної задачі 12.11 (підручник *). – 1 студ., до 10 хв.

 5. Представлення результатів виконання інд. завдання 4. – 1 студ., до 10 хв.

 1. Розв’язування задач, які ілюструють ефективність застосування координатного і векторного методів до розв’язування стереометричних задач – 1 студ., до 10 хв.

 2. Розв’язування методичних задач № 1-8. – 8 студ., до 5 хв. кожен.Методичні задачі

1. Метод аналогій широко використовується під час вивчення тем курсу «Стереометрія». Проведіть аналогію між многокутниками і многогранниками. Чи можуть виникнути ситуації хибної аналогії?


2. У процесі вивчення теми «Многогранники» методисти радять широко використовувати моделі (каркасні, суцільні, прозорі тощо). На яких етапах навчання найбільш ефективним буде застосування тих чи інших моделей? (навести приклади).


3. Перед розв’язуванням задачі «Побудувати переріз тетраедра SАВС площиною, що проходить через відрізок SК, якщо точка К є серединою АС, і точку М, яка належить внутрішній області трикутника АВС» на уроці вчитель запропонував спочатку побудувати перерізи куба АВСДА1В1С1Д1 площиною, що проходить через: 1) точки А, В1, С; 2) прямі АА1 і СС1; 3) прямі АД і В1С1. Яку мету при цьому переслідував учитель? (побудуйте вказані перерізи куба, тетраедра; наведіть обґрунтування).


4. Для розв’язування багатьох задач по темі «Піраміда» важливо знати відомості про окремі випадки положення вершини піраміди: 1) вершина проектується в центр кола, вписаного в основу; 2) вершина проектується в центр кола, описаного навколо основи; 3) основа вершини збігається з вершиною основи; 4) вершина проектується на ребро основи піраміди. Обґрунтуйте, у яких випадках це відбувається? Підберіть відповідні моделі; виконайте відповідні зображення.


5. Сформулюйте принцип Кавальєрі. Як використовується це принцип у доведенні теореми про об’єм піраміди? Виведіть формулу об’єму трикутної піраміди. Як її узагальнити на довільну піраміду?


6. Існує багато способів виведення формули об’єму трикутної піраміди (див. лекцію). Виведіть формулу об’єму трикутної піраміди способом, відмінним до того, що пропонується в задачі № 5.


7. Під час вивчення площ поверхонь многогранників розглядають їх розгортки. Продемонструйте декілька варіантів розгортки: 1) призми; 2) піраміди. Які методичні прийоми можна запропонувати під час вивчення цього матеріалу?


8. Підготувати матеріал для уроку по темі «Правильні многогранники», який дозволяє продемонструвати між предметні зв’язки математики з іншими навчальними предметами (бажано – презентація).

Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconТеми індз з навчальної дисципліни
Вимоги: обсяг – 15 сторінок друкованого тексту (титульна, план, вступ, осн частина, висновки, література). Порядковий номер теми...

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconМатеріали до індивідуального творчого завдання до теми «методика І техніка соціологічного дослідження». Презентація групового проекту соціологічного дослідження за вибраною темою. До теми «Методика І техніка соціологічного дослідження»
Матеріали до індивідуального творчого завдання до теми «методика І техніка соціологічного дослідження»

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconЗміст вступ
Розділ розвиток теми міста у творчості Нечуя-Левицького та Панаса Мирного: як еволюція І проблематика

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconТеми рефератів з курсу: «Супервізія у соціальної роботі»
Типи супервізії (наставницька, навчальна, направляюча, консультуюча), їх функції і зміст

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconСемінарсько-практичне заняття 1
Мета: розкрити теоретико-методологічні підходи до вивчення педагогіки вищої школи як науки, простежити історичні аспекти розвитку...

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconЗміст І семестру другого року вивчення предмета
Авторська (композиторська, професійна) музика — твори, що записані автором (композитором) для подальшого виконання

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconЛекція Методика організації самостійної роботи під час вивчення економічних дисциплін

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconПрограмові вимоги до іспиту з Історії України для студентів І курсу за спеціальністю (,,Сестринська справа”,,,Лікувальна справа”,,,Фармація”,,,Стоматологія ортопедична”)
Сестринська справа”,,,Лікувальна справа”,,,Фармація”,,,Стоматологія ортопедична”

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» icon1. Зміст і структура дипломної роботи
Обсяг окремих розділів курсової роботи залежить від особливостей напрямку теми дослідження, при дотриманні таких умов

Методика вивчення многогранників у курсі геометрії старшої школи Зміст та програмові вимоги до теми «Многогранники» iconМіністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Документы


При копировании материала укажите ссылку ©bestdocs.ru 2000-2013

контакты
Документы